Działalność organizacyjna

Konferencje naukowe

Członkostwo w towarzystwach naukowych i radach naukowych


Kandydat na Rektora Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk