Doświadczenie zawodowe

1987-1994

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny – asystent

1994-2004

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny – adiunkt

2004-2010

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny – profesor nadzwyczajny

od 2010

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny – profesor zwyczajny

2009-2011

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o.o., Dyrektor ds. technicznych, Dyrektor ds. rozwoju

od 2015

ROSOMAK S.A., Doradca Prezesa

Funkcje pełnione w Uczelni

1999-2002
2012-2016

Członek Senatu Politechniki Śląskiej

2000-2002

Członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki Politechniki Śląskiej

2002-2008

Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej

2002-2008

Członek Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich Politechniki Śląskiej

2004-2006

Kierownik Zakładu Dynamiki Maszyn i Układów Elektromechanicznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska

2006-2009

Kierownik Zakładu Dynamiki Układów Mechatronicznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska

2008-2009

Pełnomocnik Rektora ds. Realizacji Programów Dydaktycznych, Politechnika Śląska

2008-2010

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Naukowej z Polonią, Politechnika Śląska

2013-2014

Z-ca Dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, Politechnika Śląska

2014-2015

Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, Politechnika Śląska

od 2012

Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego


Kandydat na Rektora Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk