Osiągnięcia

Dorobek naukowy

Działalność naukowo-badawcza


Kandydat na Rektora Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk