Staże zagraniczne i udział w kursach


Kandydat na Rektora Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk