prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz – kandydat na prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Janusz KOTOWICZ, profesor, doktor habilitowany nauk technicznych, inżynier mechanik-energetyk, specjalista w zakresie energetyki oraz budowy i eksploatacji maszyn, od 2008 r. dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Janusz KOTOWICZ, urodzony 30.08.1952 r., absolwent Wydziału Mechanicznego-Energetycznego Politechniki Śląskiej, doktorat z wyróżnieniem w 1986 r., habilitacja 2004 r., tytuł profesora 2011 r. Kierownik 3 grantów, 2 tematów w projekcie badawczym zamawianym. W latach 2010-2015 koordynator części 6 zadania badawczego (14 etapów) w projekcie strategicznym „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. Kierownik projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Ścisła współpraca z przemysłem: w tym z grupami energetycznymi Tauron S.A., EDF Polska S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Grupa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Energoprojekt, Rafako S.A., GE (General Electric) Energy, Foster Wheeler, Fawent S.A.

Sekretarz Komitetu Energetyki przy Prezydium PAN, członek Regionalnej Śląskiej Rady ds. Energii, członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN.

Pobyty w VEW – Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalek AG (Dortmund), Energy Research Center – Technical University Ostrava. Autor i współautor 240 publikacji w tym: 9 książek i monografii, 130 artykułów w czasopismach zagranicznych i krajowych, 3 patentów. Promotor 8 przewodów doktorskich. Wykłady m.in.: czyste technologie energetyczne, ekonomiczne zagadnienia energetyki, hierarchiczne układy produkcji skojarzonej, elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe, ogniwa paliwowe.

Od 2004 r. Kierownik Zakładu w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych, następnie Dyrektor Instytutu.

W latach 2008-2016 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. W tym okresie Wydział zajmuje 1–sze miejsce w kraju w grupie „Górnictwo, geologia techniczna, geodezja, energetyka i transport” utworzonej przez MNiSzW dla oceny jednostek naukowych i uzyskuje kategorię A oraz nominacje do kategorii A+. Otrzymuje też wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Inżynieria środowiska oraz 4-krotnie wygrywa konkursy na kierunki zamawiane. W lipcu 2012 roku z rąk Premiera Rządu RP i Ministra NiSzW odbiera dyplom dla „Najlepszego Wydziału w Polsce kształcącego na kierunku Inżynieria środowiska”.

Hobby: wędrówki górskie, literatura.