Osiągnięcia poznawcze i zastosowania praktyczne

1. Optymalizacja warunków pracy noży gilotynowych do cięcia płyt presensybilizowanych firmy FUJIFILM. Praca naukowo-badawcza. Kierownik pracy, zakończona 2009. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Zleceniodawca FUJIFILM Manufacturing Europe B.V., Tilburg, Holandia

2. Platforma gąsienicowa APG o napędzie hybrydowym – wynik projektu rozwojowego 0048/R/T00/2008/05, demonstrator technologii prezentowany na MSPO 2011

3. Podwozie Bazowe Wielofunkcyjnej Maszyny Inżynieryjnej WMI - wynik projektu rozwojowego Nr O R00 0099 09, demonstrator technologii prezentowany na MSPO 2011

4. Czołg lekki na bazie wielozadaniowej platformy bojowej - wynik projektu rozwojowego Nr O R00 003005, demonstrator technologii prezentowany na MSPO 2010 - wielozadaniowa platforma bojowa ANDERS przygotowana do fazy prototypu

5. Samochód PANDA o napędzie hybrydowym – demonstrator - wynik projektu nr 3393/B/T02/2009/36

6. Wielozadaniowy, inżynieryjny pojazd o napędzie hybrydowym - wynik projektu badań stosowanych PBS1/A6/15/2013, demonstrator technologii prezentowany na MSPO 2015 - wielozadaniowy pojazd gąsienicowy WIPH

Patenty:

1. Patent nr 402445 udz. dn. 2.12.2015 P–402045 15.01.2013 Twórcy: Arkadiusz MĘŻYK, Arkadiusz TOMAS, Marcin FICE Tytuł „Indukcyjny przemiennik momentu”

2. Patent udz. dn. 10.12.2015 P. 400855 z dnia 21.09.2012
Twórcy: Sławomir DUDA, Sławomir KCIUK, Edyta KRZYSTAŁA, Arkadiusz MĘŻYK, Tytuł „Czujnik do pomiaru ciśnienia oddziałującego na klatkę piersiową pasażera pojazdów specjalnych podczas wybuchu ładunku pod pojazdem”

3. Patent nr 221705 udz. dn. 16.06.2015 P-397822 z dnia 23.01.2012
Twórcy: Paweł SZMIDT, Sławomir KCIUK, Arkadiusz MĘŻYK, Edyta KRZYSTAŁA, Tytuł „Sposób autonomicznej akwizycji szybkozmiennych sygnałów napięciowych”

4. Patent nr 219224 udz. dn. 22.08.2014 P- 394214 z dn. 15.03.2011,
Twórcy: Eugeniusz Świtoński, Arkadiusz MĘŻYK, Wojciech KLEIN, Krzysztof BASIURA, Tytuł „Układ przeniesienia napędu do hybrydowych pojazdów roboczych dużej mocy zwłaszcza wózków widłowych o dużym udźwigu”

5. Patent nr 219525 udz. dn. 12.09.2014 P-397226 z dn. 02.12.2012
Twórcy: Paweł SZMIDT, Sławomir KCIUK, Arkadiusz MĘŻYK, Edyta KRZYSTAŁA, Tytuł „Autonomiczny system pomiarowy do akwizycji szybkozmiennych sygnałów napięciowych”

6. Patent nr 217539 udz. dn. 23.12.2013 P-392655 z dn. 15.10.2010,
Twórcy: Monika KCIUK, Roman TURCZYN, Sławomir KCIUK, Arkadiusz MĘŻYK, Tytuł „Ciecz magnetoreologiczna” - wariant 1

7. Patent nr 217540 udz. dn. 23.12.2013 P-392656 z dn. 15.10.2010,
Twórcy: Monika KCIUK, Roman TURCZYN, Sławomir KCIUK, Arkadiusz MĘŻYK, Tytuł "Ciecz magnetoreologiczna"- wariant 2

8. Patent nr 217135 udz. dn. 15.11.2013 P-391866 z dn. 16.07.2010,
Twórcy: Damian GĄSIOREK, Sławomir KCIUK, Tomasz MACHOCZEK, Arkadiusz MĘŻYK, Zdzisław RAK, Karol CHODKIEWICZ, Tytuł ”Sprzęgło rozłączalne zwłaszcza do napędu wentylatora głównego czołgu”

9.Patent nr 216597 udz. dn. 13.09.2013 P-391865 z dn. 16.07.2010,
Twórcy: Damian GĄSIOREK, Sławomir KCIUK, Tomasz MACHOCZEK, Arkadiusz MĘŻYK, Zdzisław RAK, Karol CHODKIEWICZ, Tytuł ”Sprzęgło rozłączalne zwłaszcza do napędu wentylatora głównego czołgu”

Zgłoszenia patentowe:

1. Zgłoszenie patentowe: P. 411691 z dnia 23.03.2015, Twórcy: Arkadiusz MĘŻYK, Tomasz CZAPLA, Olaf DUDEK, Wojciech KLEIN, Edyta KRZYSTAŁA, Maciej STRĄCZYŃSKI, Maciej SAMOLEJ, Tytuł „Układ napinania gąsienicy z opuszczaniem koła napinającego pojazdu gąsienicowego”

2. Zgłoszenie patentowe: P. 411717 z dnia 23.03.2015, Twórcy: Arkadiusz MĘŻYK, Tomasz CZAPLA, Olaf DUDEK, Wojciech KLEIN, Edyta KRZYSTAŁA, Maciej STRĄCZYŃSKI, Maciej SAMOLEJ, „Liniowy układ opuszczania przednich kół pojazdu gąsienicowego”

3. Zgłoszenie patentowe: P. 411690 z dnia 23.03.2015, Twórcy: Arkadiusz MĘŻYK, Tomasz CZAPLA, Olaf DUDEK, Wojciech KLEIN, Edyta KRZYSTAŁA, Maciej STRĄCZYŃSKI, Maciej SAMOLEJ, Tytuł „Elektromechaniczny amortyzowany układ napinania gąsienicy pojazdu gąsienicowego”

4. Zgłoszenie patentowe P. 411692 z dnia 23.03.2015, Twórcy: Arkadiusz MĘŻYK, Tomasz CZAPLA, Olaf DUDEK, Wojciech KLEIN, Edyta KRZYSTAŁA, Maciej STRĄCZYŃSKI, Maciej SAMOLEJ, Tytuł „Mechaniczny układ opuszczania przedniej osi pojazdu gąsienicowego realizujący obrót wahacza”

5. Zgłoszenie patentowe: P. 410713 z dnia 22.12.2014, Twórcy: Arkadiusz MĘŻYK, Wojciech KLEIN, Mariusz PAWLAK, Jan KANIA, Krzysztof BASIURA, Tytuł „Układ i sposób redukcji drgań w maszynach roboczych drążących lub urabiających”

6. Zgłoszenie patentowe: P.410057 z dnia 04.11.2014, Twórcy: Jakub ŁABUŚ, Arkadiusz MĘŻYK, Wojciech KLEIN, Tytuł „Układ przeniesienia napędu zwłaszcza dla hybrydowego pojazdu gąsienicowego”

7. Zgłoszenie patentowe P.406944 z dn. 27.01.2014, Twórcy: Tomasz MACHOCZEK, Eugeniusz ŚWITOŃSKI, Arkadiusz MĘŻYK, Damian GĄSIOREK, Tytuł „Sposób wytwarzania korpusu spławika wędkarskiego”

8. Zgłoszenie patentowe P.406111 z dnia 15.11.2013, Twórcy: Arkadiusz MĘŻYK, Edyta KRZYSTAŁA, Sławomir KCIUK, Michał KOŁODZIEJ, Tytuł „Stanowisko do badania wymuszeń impulsowych działających na pasażerów, zwłaszcza pojazdów specjalnych”

9. Zgłoszenie patentowe: P. 403157 z dnia 15.03.2013, Twórcy: Eugeniusz ŚWITOŃSKI, Arkadiusz MĘŻYK, Jan KANIA, Wojciech KLEIN, Damian GĄSIOREK, Krzysztof BASIURA „Modułowy układ napędowy tunelowej maszyny urabiającej o urabianiu liniowym”

10. Zgłoszenie patentowe: P.403156 z dnia 15.03.2013, Twórcy: Arkadiusz MĘŻYK, Jan KANIA, Mariusz PAWLAK, Wojciech KLEIN, Krzysztof BASIURA „Organ urabiający tunelowej maszyny urabiającej o urabianiu liniowym”

11. Zgłoszenie patentowe: P.403155 z dnia 15.03.2013, Twórcy: Arkadiusz MĘŻYK, Jan KANIA, Mariusz PAWLAK, Wojciech KLEIN, Damian GĄSIOREK, Krzysztof BASIURA „Tunelowa maszyna urabiająca o urabianiu liniowym”

12. Zgłoszenie patentowe P- 394346 z dn. 28.03.2011, Twórcy: Arkadiusz MĘŻYK, Wojciech KLEIN, Tomasz CZAPLA, Krzysztof SKOWRON, Eugeniusz ŚWITOŃSKI, Tytuł „Układ mechanizmu skrętu sterowany elektrycznie zwłaszcza dla pojazdów gąsienicowych”

13. Zgłoszenie patentowe P- 394272 z dn. 21.03.2011, Twórcy: Arkadiusz MĘŻYK, Eugeniusz ŚWITOŃSKI, Tomasz MACHOCZEK, Wojciech KLEIN, Tomasz CZAPLA, Sławomir KCIUK, Tytuł „Urządzenie do automatycznego rozpoznawania przełożenia zwłaszcza do skrzyni przekładniowej pojazdów gąsienicowych z napędem hybrydowym”

Wzory przemysłowe:

Wzór przemysłowy udz. dn. 14.01.2015 Wp. 22902 z dn. 20.11.2014, Twórcy: Arkadiusz MĘŻYK, Eugeniusz ŚWITOŃSKI, Katarzyna SZLICHTA, Tomasz MACHOCZEK, Tytuł „Wózek i/lub regał do transportu i przechowywania wewnętrznego materiałów”

Projekty badawcze

1. Modelowanie dynamiki napędu hybrydowego. Kierownik projektu. Projekt Nr 3393/B/T02/2009/36. Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

2. Optymalizacja cech dynamicznych zawieszenia szybkobieżnego pojazdu gąsienicowego. Kierownik projektu. Projekt Nr O N501 282840, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

3. Modelowanie i minimalizacja skutków oddziaływania wybuchu min lądowych na pasażerów pojazdów specjalnych. Kierownik projektu. Projekt Nr O N501 625139, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny.

4. Modelowanie charakterystyk trakcyjnych napędów na przykładzie pojazdów górnictwa węglowego. Kierownik projektu. Projekt Nr N N524 354838. Instytut Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice,

5. System sterowania mechatronicznego zawieszenia pojazdu gąsienicowego. Kierownik projektu. Projekt Nr N N509 562140. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny.

6. Optymalizacja wielokryterialna cech konstrukcyjnych łopaty wirnika elektrowni wiatrowej ze względu na kryterium minimalizacji drgań. Kierownik projektu. Projekt Nr 4T07C 006828. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny.

7. Czołg lekki na bazie wielozadaniowej platformy bojowej. Projekt rozwojowy Nr O R00 003005. Kierownik projektu (od maja 2010). Konsorcjum: OBRUM sp. z o.o. - lider, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich

8. Autonomiczna, uniwersalna platforma gąsienicowa do zadań logistycznych i bojowych według standardów współczesnego pola walki. Projekt rozwojowy Nr 0048/R/T00/2008/05. Kierownik projektu. Konsorcjum: Politechnika Śląska – lider, Wasko S.A., AGH, Huta Stalowa Wola

9. Hybrydowy układ napędowy wózka widłowego. Projekt rozwojowy Nr 0586/R/T02/2007/03. Kierownik projektu. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny

10. Podwozie Bazowe Wielofunkcyjnej Maszyny Inżynieryjnej – WMI. Projekt Rozwojowy Nr O R00 0099 09. Kierownik projektu. Konsorcjum: OBRUM sp. z o.o. - lider, Huta Stalowa Wola

11. Minimalizacja drgań elektromechanicznych układów napędowych maszyn roboczych ze sterowaniem. Projekt Nr 4T07C 00228. Kierownik projektu. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny

12. Optymalne kształtowanie charakterystyk dynamicznych elektromechanicznych układów maszynowych. Projekt KBN 7 T07A 023 17. Kierownik projektu. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny

13. Optymalizacja mechatronicznych układów roboczych tunelowej maszyny urabiającej o urabianiu liniowym. Projekt Nr N N524 338340. Kierownik projektu. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny.

14. Wielozadaniowy, inżynieryjny pojazd o napędzie hybrydowym. Program Badań Stosowanych PBS1/A6/15/2013. Kierownik projektu. Konsorcjum: Politechnika Śląska - lider, OBRUM sp z o.o., Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

15. Wykorzystanie metody efektywności całkowitej dla poprawy efektywności pracy maszynowych kompleksów ścianowych w procesie eksploatacji węgla kamiennego. Program Badań Stosowanych PBS3/B6/25/2015. Kierownik projektu. Konsorcjum: Politechnika Śląska - lider, Katowicki Holding Węglowy, COIG

Projekty w ramach POKL

1. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „I etap wdrażania kompleksowego Programu Rozwojowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach” 4.1.1 PO KL, Kierownik projektu

2. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Interaktywne kształcenie inżyniera INTEREDU. Program POKL 4.1.1. Ekspert merytoryczny